dat ve may bay

Đặt vé máy bay trực tuyến
nhanh chóng tiết kiệm
024 3640 1905
0906 16 16 35
 • Nhượng 04 vé Vietjet đã xuất rẻ hơn hệ thống Hà Nội - Nha Trang

 • Số hiệu
 • Tên khách hàng
 • HãngVietjet
 • Chặng bayHà Nội - Nha Trang
 • Ngày bay13-07-2016, 16:40
 •  Vé một chiều
 • Giá vé VNĐ
 • Loại véVé khách lẻ
 • Người bán không cung cấp code vé để Vietpower kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
 • Điện thoại0906 16 16 35
 • Ghi chú

Vé nhượng khác

STT Hãng vé Tên khách hàng Chặng bay Ngày bay Giá vé (VNĐ) Chi tiết
1 Jetstar Hoàng Thị Phương Hoa Hà Nội TP Hồ Chí Minh 21-10-2018
27-10-2018
3.000.000 Chi tiết
2 Jetstar Nguyễn Hữu Đức Sài Gòn - Thanh Hóa 27-10-2018
2.540.000 Chi tiết
3 Vietjet air Nguyễn Trang Hanoi - Taipei, Taipei - Hanoi 08-11-2018
14-11-2018
0 Chi tiết
4 Vietjet Vu Mai Linh Hà Nội - Quy Nhơn 25-09-2018
27-09-2018
1.800.000 Chi tiết
5 Vietjet Vu Mai Linh Hà Nội - Quy Nhơn 25-09-2018
27-09-2018
1.800.000 Chi tiết
6 NOK AIR NGUYEN THI THUY TRANG/ BUI QUYNH HUONG SAIGON-BANGKOK 17-09-2018
21-09-2018
6.000.000 Chi tiết
7 Vietjet Tran Quoc Trung Hanoi Seoul Hanoi 21-10-2018
26-10-2018
3 Chi tiết
8 Vietnam Airlines Le Thi Yen Hà Nội - Băng Cốc 18-08-2018
2.500.000 Chi tiết
9 VIETJET PHAM NGOC TUAN TRINH MY LINH HANOI - YANGON 21-07-2018
26-07-2018
5.800.000 Chi tiết
10 VIETJET TRAN THI HONG HÀ NỘI - NHA TRANG 01-01-2018
3.200.000 Chi tiết
11 VIETJET TRAN THI HONG HÀ NỘI - NHA TRANG 09-07-2018
13-07-2018
3.200.000 Chi tiết
12 Vietjet air Tô quang thành Đài nam đến hcm và ngược lại 12-07-2018
30-07-2018
5.000 Chi tiết
13 Vietjet air Tô quang thành Đài nam đến hcm và ngược lại 12-07-2018
5.000 Chi tiết
14 Vietjet air Tô quang thành Đài nam đến hcm và ngược lại 12-07-2018
30-07-2018
5.000 Chi tiết
15 Vietjet Trần Phụng Kiều, Cao Xuân Thùy HCM-ĐN 12-07-2018
16-07-2018
4.100.000 Chi tiết
STT Thông tin Chặng bay Giá vé Chi tiết
1 Hãng vé: Jetstar
Tên: Hoàng Thị Phương Hoa
Hà Nội TP Hồ Chí Minh
Ngày bay: 21-10-2018
27-10-2018
3.000.000 Chi tiết
2 Hãng vé: Jetstar
Tên: Nguyễn Hữu Đức
Sài Gòn - Thanh Hóa
Ngày bay: 27-10-2018
2.540.000 Chi tiết
3 Hãng vé: Vietjet air
Tên: Nguyễn Trang
Hanoi - Taipei, Taipei - Hanoi
Ngày bay: 08-11-2018
14-11-2018
0 Chi tiết
4 Hãng vé: Vietjet
Tên: Vu Mai Linh
Hà Nội - Quy Nhơn
Ngày bay: 25-09-2018
27-09-2018
1.800.000 Chi tiết
5 Hãng vé: Vietjet
Tên: Vu Mai Linh
Hà Nội - Quy Nhơn
Ngày bay: 25-09-2018
27-09-2018
1.800.000 Chi tiết
6 Hãng vé: NOK AIR
Tên: NGUYEN THI THUY TRANG/ BUI QUYNH HUONG
SAIGON-BANGKOK
Ngày bay: 17-09-2018
21-09-2018
6.000.000 Chi tiết
7 Hãng vé: Vietjet
Tên: Tran Quoc Trung
Hanoi Seoul Hanoi
Ngày bay: 21-10-2018
26-10-2018
3 Chi tiết
8 Hãng vé: Vietnam Airlines
Tên: Le Thi Yen
Hà Nội - Băng Cốc
Ngày bay: 18-08-2018
2.500.000 Chi tiết
9 Hãng vé: VIETJET
Tên: PHAM NGOC TUAN TRINH MY LINH
HANOI - YANGON
Ngày bay: 21-07-2018
26-07-2018
5.800.000 Chi tiết
10 Hãng vé: VIETJET
Tên: TRAN THI HONG
HÀ NỘI - NHA TRANG
Ngày bay: 01-01-2018
3.200.000 Chi tiết
11 Hãng vé: VIETJET
Tên: TRAN THI HONG
HÀ NỘI - NHA TRANG
Ngày bay: 09-07-2018
13-07-2018
3.200.000 Chi tiết
12 Hãng vé: Vietjet air
Tên: Tô quang thành
Đài nam đến hcm và ngược lại
Ngày bay: 12-07-2018
30-07-2018
5.000 Chi tiết
13 Hãng vé: Vietjet air
Tên: Tô quang thành
Đài nam đến hcm và ngược lại
Ngày bay: 12-07-2018
5.000 Chi tiết
14 Hãng vé: Vietjet air
Tên: Tô quang thành
Đài nam đến hcm và ngược lại
Ngày bay: 12-07-2018
30-07-2018
5.000 Chi tiết
15 Hãng vé: Vietjet
Tên: Trần Phụng Kiều, Cao Xuân Thùy
HCM-ĐN
Ngày bay: 12-07-2018
16-07-2018
4.100.000 Chi tiết

© 2009 vietpower Copy Right. All Rights Reserved.

Chat Facebook
Gọi điện ngay