dat ve may bay

Đặt vé máy bay trực tuyến
nhanh chóng tiết kiệm
024 3640 1905
0906 16 16 35

Nhượng vé máy bay

Nhượng vé máy bay

STT Hãng vé Tên khách hàng Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
1 Vietjet Vo dieu linh Hcm osaka 29-12-2018
05-01-2019
5.500.000 Chi tiết
2 Vietnam Airlines Phạm Thị Thủy Tiên Đà Nẵng - Tp.HCM 18-12-2018
1 Chi tiết
3 VIETJET AIR NGUYỄN THỊ NGỌC ANH HÀ NỘI - YANGON 09-11-2018
16-11-2018
1.500.000 Chi tiết
4 Jetstar Hoàng Thị Phương Hoa Hà Nội TP Hồ Chí Minh 21-10-2018
27-10-2018
3.000.000 Chi tiết
5 Jetstar Nguyễn Hữu Đức Sài Gòn - Thanh Hóa 27-10-2018
2.540.000 Chi tiết
6 Vietjet air Nguyễn Trang Hanoi - Taipei, Taipei - Hanoi 08-11-2018
14-11-2018
0 Chi tiết
7 Vietjet Vu Mai Linh Hà Nội - Quy Nhơn 25-09-2018
27-09-2018
1.800.000 Chi tiết
8 Vietjet Vu Mai Linh Hà Nội - Quy Nhơn 25-09-2018
27-09-2018
1.800.000 Chi tiết
9 NOK AIR NGUYEN THI THUY TRANG/ BUI QUYNH HUONG SAIGON-BANGKOK 17-09-2018
21-09-2018
6.000.000 Chi tiết
10 Vietjet Tran Quoc Trung Hanoi Seoul Hanoi 21-10-2018
26-10-2018
3 Chi tiết
11 Vietnam Airlines Le Thi Yen Hà Nội - Băng Cốc 18-08-2018
2.500.000 Chi tiết
12 VIETJET PHAM NGOC TUAN TRINH MY LINH HANOI - YANGON 21-07-2018
26-07-2018
5.800.000 Chi tiết
13 VIETJET TRAN THI HONG HÀ NỘI - NHA TRANG 01-01-2018
3.200.000 Chi tiết
14 VIETJET TRAN THI HONG HÀ NỘI - NHA TRANG 09-07-2018
13-07-2018
3.200.000 Chi tiết
15 Vietjet air Tô quang thành Đài nam đến hcm và ngược lại 12-07-2018
30-07-2018
5.000 Chi tiết
16 Vietjet air Tô quang thành Đài nam đến hcm và ngược lại 12-07-2018
5.000 Chi tiết
17 Vietjet air Tô quang thành Đài nam đến hcm và ngược lại 12-07-2018
30-07-2018
5.000 Chi tiết
18 Vietjet Trần Phụng Kiều, Cao Xuân Thùy HCM-ĐN 12-07-2018
16-07-2018
4.100.000 Chi tiết
19 Vietjet air Tô quang thành Đài nam đến hcm và ngược lại 12-07-2018
30-07-2018
5.000 Chi tiết
20 VIETNAM AIRLINES NGUYEN THI HUONG HỒ CHÍ MINH - HÀ NỘI 07-06-2018
10-06-2018
0 Chi tiết
21 VIETNAM AIRLINES NGUYEN THI HUONG HỒ CHÍ MINH - HÀ NỘI 07-06-2018
10-06-2018
0 Chi tiết
22 Vietjet NGUYEN DINH SAN TPHCM - Đài bắc, Đài Bắc - TPHCM 15-06-2018
30-06-2018
4 Chi tiết
23 Vietjet NGUYEN DINH SAN TPHCM - Đài bắc, Đài Bắc - TPHCM 01-01-2018
01-01-2018
4 Chi tiết
24 Vietjet NGUYEN DINH SAN TPHCM - Đài bắc, Đài Bắc - TPHCM 15-06-2018
29-06-2018
4 Chi tiết
25 Vietjet TRẦN THỊ THANH TUYỀN SG->CHU LAI 31-05-2018
1.200.000 Chi tiết
26 Vietjet air Trần Thái Huy Hoàng Hcm-Đà Nẵng 21-05-2018
2.000.000 Chi tiết
27 Vietjet air Trần Thái Huy Hoàng 9h30 21-05-2018
2.000.000 Chi tiết
28 JeJu Air Ai đi cũng được, không cần sang tên Hà Nội - Inchoen (Hàn Quốc) 31-08-2018
31-08-2018
5.000.000 Chi tiết
29 Jetstar NGUYEN HAI YEN - NGUYEN QUANG KHAI Ha Noi - Osaka 30-06-2018
3 Chi tiết
30 Jetstar Trần Thị Minh Ngọc Hanoi - Hongkong 06-09-2018
09-09-2018
3 Chi tiết
STT Thông tin Chặng bay Giá vé Chi tiết
1 Hãng vé: Vietjet
Tên: Vo dieu linh
Hcm osaka
Ngày bay: 29-12-2018
05-01-2019
5.500.000 Chi tiết
2 Hãng vé: Vietnam Airlines
Tên: Phạm Thị Thủy Tiên
Đà Nẵng - Tp.HCM
Ngày bay: 18-12-2018
1 Chi tiết
3 Hãng vé: VIETJET AIR
Tên: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
HÀ NỘI - YANGON
Ngày bay: 09-11-2018
16-11-2018
1.500.000 Chi tiết
4 Hãng vé: Jetstar
Tên: Hoàng Thị Phương Hoa
Hà Nội TP Hồ Chí Minh
Ngày bay: 21-10-2018
27-10-2018
3.000.000 Chi tiết
5 Hãng vé: Jetstar
Tên: Nguyễn Hữu Đức
Sài Gòn - Thanh Hóa
Ngày bay: 27-10-2018
2.540.000 Chi tiết
6 Hãng vé: Vietjet air
Tên: Nguyễn Trang
Hanoi - Taipei, Taipei - Hanoi
Ngày bay: 08-11-2018
14-11-2018
0 Chi tiết
7 Hãng vé: Vietjet
Tên: Vu Mai Linh
Hà Nội - Quy Nhơn
Ngày bay: 25-09-2018
27-09-2018
1.800.000 Chi tiết
8 Hãng vé: Vietjet
Tên: Vu Mai Linh
Hà Nội - Quy Nhơn
Ngày bay: 25-09-2018
27-09-2018
1.800.000 Chi tiết
9 Hãng vé: NOK AIR
Tên: NGUYEN THI THUY TRANG/ BUI QUYNH HUONG
SAIGON-BANGKOK
Ngày bay: 17-09-2018
21-09-2018
6.000.000 Chi tiết
10 Hãng vé: Vietjet
Tên: Tran Quoc Trung
Hanoi Seoul Hanoi
Ngày bay: 21-10-2018
26-10-2018
3 Chi tiết
11 Hãng vé: Vietnam Airlines
Tên: Le Thi Yen
Hà Nội - Băng Cốc
Ngày bay: 18-08-2018
2.500.000 Chi tiết
12 Hãng vé: VIETJET
Tên: PHAM NGOC TUAN TRINH MY LINH
HANOI - YANGON
Ngày bay: 21-07-2018
26-07-2018
5.800.000 Chi tiết
13 Hãng vé: VIETJET
Tên: TRAN THI HONG
HÀ NỘI - NHA TRANG
Ngày bay: 01-01-2018
3.200.000 Chi tiết
14 Hãng vé: VIETJET
Tên: TRAN THI HONG
HÀ NỘI - NHA TRANG
Ngày bay: 09-07-2018
13-07-2018
3.200.000 Chi tiết
15 Hãng vé: Vietjet air
Tên: Tô quang thành
Đài nam đến hcm và ngược lại
Ngày bay: 12-07-2018
30-07-2018
5.000 Chi tiết
16 Hãng vé: Vietjet air
Tên: Tô quang thành
Đài nam đến hcm và ngược lại
Ngày bay: 12-07-2018
5.000 Chi tiết
17 Hãng vé: Vietjet air
Tên: Tô quang thành
Đài nam đến hcm và ngược lại
Ngày bay: 12-07-2018
30-07-2018
5.000 Chi tiết
18 Hãng vé: Vietjet
Tên: Trần Phụng Kiều, Cao Xuân Thùy
HCM-ĐN
Ngày bay: 12-07-2018
16-07-2018
4.100.000 Chi tiết
19 Hãng vé: Vietjet air
Tên: Tô quang thành
Đài nam đến hcm và ngược lại
Ngày bay: 12-07-2018
30-07-2018
5.000 Chi tiết
20 Hãng vé: VIETNAM AIRLINES
Tên: NGUYEN THI HUONG
HỒ CHÍ MINH - HÀ NỘI
Ngày bay: 07-06-2018
10-06-2018
0 Chi tiết
21 Hãng vé: VIETNAM AIRLINES
Tên: NGUYEN THI HUONG
HỒ CHÍ MINH - HÀ NỘI
Ngày bay: 07-06-2018
10-06-2018
0 Chi tiết
22 Hãng vé: Vietjet
Tên: NGUYEN DINH SAN
TPHCM - Đài bắc, Đài Bắc - TPHCM
Ngày bay: 15-06-2018
30-06-2018
4 Chi tiết
23 Hãng vé: Vietjet
Tên: NGUYEN DINH SAN
TPHCM - Đài bắc, Đài Bắc - TPHCM
Ngày bay: 01-01-2018
01-01-2018
4 Chi tiết
24 Hãng vé: Vietjet
Tên: NGUYEN DINH SAN
TPHCM - Đài bắc, Đài Bắc - TPHCM
Ngày bay: 15-06-2018
29-06-2018
4 Chi tiết
25 Hãng vé: Vietjet
Tên: TRẦN THỊ THANH TUYỀN
SG->CHU LAI
Ngày bay: 31-05-2018
1.200.000 Chi tiết
26 Hãng vé: Vietjet air
Tên: Trần Thái Huy Hoàng
Hcm-Đà Nẵng
Ngày bay: 21-05-2018
2.000.000 Chi tiết
27 Hãng vé: Vietjet air
Tên: Trần Thái Huy Hoàng
9h30
Ngày bay: 21-05-2018
2.000.000 Chi tiết
28 Hãng vé: JeJu Air
Tên: Ai đi cũng được, không cần sang tên
Hà Nội - Inchoen (Hàn Quốc)
Ngày bay: 31-08-2018
31-08-2018
5.000.000 Chi tiết
29 Hãng vé: Jetstar
Tên: NGUYEN HAI YEN - NGUYEN QUANG KHAI
Ha Noi - Osaka
Ngày bay: 30-06-2018
3 Chi tiết
30 Hãng vé: Jetstar
Tên: Trần Thị Minh Ngọc
Hanoi - Hongkong
Ngày bay: 06-09-2018
09-09-2018
3 Chi tiết
Trang: 1 2 3 4

© 2009 vietpower Copy Right. All Rights Reserved.

Chat Facebook
Gọi điện ngay