dat ve may bay

Đặt vé máy bay trực tuyến
nhanh chóng tiết kiệm
024 3640 1905
0906 16 16 35
 • Nhượng 04 vé Vietjet đã xuất rẻ hơn hệ thống Hà Nội - Nha Trang

 • Số hiệu
 • Tên khách hàng
 • HãngVietjet
 • Chặng bayHà Nội - Nha Trang
 • Ngày bay13-07-2016, 16:40
 •  Vé một chiều
 • Giá vé VNĐ
 • Loại véVé khách lẻ
 • Người bán không cung cấp code vé để Vietpower kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
 • Điện thoại0906 16 16 35
 • Ghi chú

Vé nhượng khác

STT Hãng vé Tên khách hàng Chặng bay Ngày bay Giá vé (VNĐ) Chi tiết
1 VIETJET PHAM NGOC TUAN TRINH MY LINH HANOI - YANGON 21-07-2018
26-07-2018
5.800.000 Chi tiết
2 VIETJET TRAN THI HONG HÀ NỘI - NHA TRANG 01-01-2018
3.200.000 Chi tiết
3 VIETJET TRAN THI HONG HÀ NỘI - NHA TRANG 09-07-2018
13-07-2018
3.200.000 Chi tiết
4 Vietjet air Tô quang thành Đài nam đến hcm và ngược lại 12-07-2018
30-07-2018
5.000 Chi tiết
5 Vietjet air Tô quang thành Đài nam đến hcm và ngược lại 12-07-2018
5.000 Chi tiết
6 Vietjet air Tô quang thành Đài nam đến hcm và ngược lại 12-07-2018
30-07-2018
5.000 Chi tiết
7 Vietjet Trần Phụng Kiều, Cao Xuân Thùy HCM-ĐN 12-07-2018
16-07-2018
4.100.000 Chi tiết
8 Vietjet air Tô quang thành Đài nam đến hcm và ngược lại 12-07-2018
30-07-2018
5.000 Chi tiết
9 VIETNAM AIRLINES NGUYEN THI HUONG HỒ CHÍ MINH - HÀ NỘI 07-06-2018
10-06-2018
0 Chi tiết
10 VIETNAM AIRLINES NGUYEN THI HUONG HỒ CHÍ MINH - HÀ NỘI 07-06-2018
10-06-2018
0 Chi tiết
11 Vietjet NGUYEN DINH SAN TPHCM - Đài bắc, Đài Bắc - TPHCM 15-06-2018
30-06-2018
4 Chi tiết
12 Vietjet NGUYEN DINH SAN TPHCM - Đài bắc, Đài Bắc - TPHCM 01-01-2018
01-01-2018
4 Chi tiết
13 Vietjet NGUYEN DINH SAN TPHCM - Đài bắc, Đài Bắc - TPHCM 15-06-2018
29-06-2018
4 Chi tiết
14 Vietjet TRẦN THỊ THANH TUYỀN SG->CHU LAI 31-05-2018
1.200.000 Chi tiết
15 Vietjet air Trần Thái Huy Hoàng Hcm-Đà Nẵng 21-05-2018
2.000.000 Chi tiết
STT Thông tin Chặng bay Giá vé Chi tiết
1 Hãng vé: VIETJET
Tên: PHAM NGOC TUAN TRINH MY LINH
HANOI - YANGON
Ngày bay: 21-07-2018
26-07-2018
5.800.000 Chi tiết
2 Hãng vé: VIETJET
Tên: TRAN THI HONG
HÀ NỘI - NHA TRANG
Ngày bay: 01-01-2018
3.200.000 Chi tiết
3 Hãng vé: VIETJET
Tên: TRAN THI HONG
HÀ NỘI - NHA TRANG
Ngày bay: 09-07-2018
13-07-2018
3.200.000 Chi tiết
4 Hãng vé: Vietjet air
Tên: Tô quang thành
Đài nam đến hcm và ngược lại
Ngày bay: 12-07-2018
30-07-2018
5.000 Chi tiết
5 Hãng vé: Vietjet air
Tên: Tô quang thành
Đài nam đến hcm và ngược lại
Ngày bay: 12-07-2018
5.000 Chi tiết
6 Hãng vé: Vietjet air
Tên: Tô quang thành
Đài nam đến hcm và ngược lại
Ngày bay: 12-07-2018
30-07-2018
5.000 Chi tiết
7 Hãng vé: Vietjet
Tên: Trần Phụng Kiều, Cao Xuân Thùy
HCM-ĐN
Ngày bay: 12-07-2018
16-07-2018
4.100.000 Chi tiết
8 Hãng vé: Vietjet air
Tên: Tô quang thành
Đài nam đến hcm và ngược lại
Ngày bay: 12-07-2018
30-07-2018
5.000 Chi tiết
9 Hãng vé: VIETNAM AIRLINES
Tên: NGUYEN THI HUONG
HỒ CHÍ MINH - HÀ NỘI
Ngày bay: 07-06-2018
10-06-2018
0 Chi tiết
10 Hãng vé: VIETNAM AIRLINES
Tên: NGUYEN THI HUONG
HỒ CHÍ MINH - HÀ NỘI
Ngày bay: 07-06-2018
10-06-2018
0 Chi tiết
11 Hãng vé: Vietjet
Tên: NGUYEN DINH SAN
TPHCM - Đài bắc, Đài Bắc - TPHCM
Ngày bay: 15-06-2018
30-06-2018
4 Chi tiết
12 Hãng vé: Vietjet
Tên: NGUYEN DINH SAN
TPHCM - Đài bắc, Đài Bắc - TPHCM
Ngày bay: 01-01-2018
01-01-2018
4 Chi tiết
13 Hãng vé: Vietjet
Tên: NGUYEN DINH SAN
TPHCM - Đài bắc, Đài Bắc - TPHCM
Ngày bay: 15-06-2018
29-06-2018
4 Chi tiết
14 Hãng vé: Vietjet
Tên: TRẦN THỊ THANH TUYỀN
SG->CHU LAI
Ngày bay: 31-05-2018
1.200.000 Chi tiết
15 Hãng vé: Vietjet air
Tên: Trần Thái Huy Hoàng
Hcm-Đà Nẵng
Ngày bay: 21-05-2018
2.000.000 Chi tiết

© 2009 vietpower Copy Right. All Rights Reserved.