dat ve may bay

Đặt vé máy bay trực tuyến
nhanh chóng tiết kiệm
024 3640 1905
0906 16 16 35
 • Nhượng 04 vé Vietjet đã xuất rẻ hơn hệ thống Hà Nội - Nha Trang

 • Số hiệu
 • Tên khách hàng
 • HãngVietjet
 • Chặng bayHà Nội - Nha Trang
 • Ngày bay13-07-2016, 16:40
 •  Vé một chiều
 • Giá vé VNĐ
 • Loại véVé khách lẻ
 • Người bán không cung cấp code vé để Vietpower kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
 • Điện thoại0906 16 16 35
 • Ghi chú

Vé nhượng khác

STT Hãng vé Tên khách hàng Chặng bay Ngày bay Giá vé (VNĐ) Chi tiết
1 Vietjet Air a HIEN Buôn Ma Thuột - HCM 24-02-2018
1 Chi tiết
2 VietjetAir Phạm Đức Hải Hải Phòng - Đà Lạt 25-02-2018
1.700.000 Chi tiết
3 Vietjet Luu Kim Ngan TPHCM-Kuala Lumpur-TPHCM 08-02-2018
13-02-2018
2 Chi tiết
4 Vietjet Luu Kim Ngan TPHCM-Kuala Lumpur-TPHCM 08-02-2018
13-02-2018
2 Chi tiết
5 Vietjet Luu Kim Ngan TPHCM-Kuala Lumpur-TPHCM 08-02-2018
13-02-2018
2 Chi tiết
6 Vietjet Nguyen Tra Mi SGN - HN 27-01-2018
1.000.000 Chi tiết
7 Vietjet Tran Thi Truc Linh SGN-Chu Lai 12-02-2018
2.000.000 Chi tiết
8 VietJet Air Thái Hồng Anh Sân bay Tân Sơn Nhất - Sân bay Nội Bài 25-01-2018
29-01-2018
1 Chi tiết
9 Vietjet air Thu Sài gòn- Thanh Hoá(15 kg hành lý ký gửi) 14-02-2018
25-02-2018
6 Chi tiết
10 Vietjet Nguyễn Thị Thu Phương Hanoi - Taipei 11-01-2018
15-01-2018
3 Chi tiết
11 Vietjet air Vo Duy Quan SGN-HAN 08-12-2017
10-12-2017
1 Chi tiết
12 Vietjet air Vo Duy Quan SGN-HAN 01-01-2017
1 Chi tiết
13 Vietjet air Vo Duy Quan SGN-HAN 08-12-2017
10-12-2017
1 Chi tiết
14 VIETJET DANG DUY HUẾ - HCM 02-12-2017
600 Chi tiết
15 Jetstar THAI HIEN TRANG ANH HN - SGN 26-11-2017
1.350.000 Chi tiết
STT Thông tin Chặng bay Giá vé Chi tiết
1 Hãng vé: Vietjet Air
Tên: a HIEN
Buôn Ma Thuột - HCM
Ngày bay: 24-02-2018
1 Chi tiết
2 Hãng vé: VietjetAir
Tên: Phạm Đức Hải
Hải Phòng - Đà Lạt
Ngày bay: 25-02-2018
1.700.000 Chi tiết
3 Hãng vé: Vietjet
Tên: Luu Kim Ngan
TPHCM-Kuala Lumpur-TPHCM
Ngày bay: 08-02-2018
13-02-2018
2 Chi tiết
4 Hãng vé: Vietjet
Tên: Luu Kim Ngan
TPHCM-Kuala Lumpur-TPHCM
Ngày bay: 08-02-2018
13-02-2018
2 Chi tiết
5 Hãng vé: Vietjet
Tên: Luu Kim Ngan
TPHCM-Kuala Lumpur-TPHCM
Ngày bay: 08-02-2018
13-02-2018
2 Chi tiết
6 Hãng vé: Vietjet
Tên: Nguyen Tra Mi
SGN - HN
Ngày bay: 27-01-2018
1.000.000 Chi tiết
7 Hãng vé: Vietjet
Tên: Tran Thi Truc Linh
SGN-Chu Lai
Ngày bay: 12-02-2018
2.000.000 Chi tiết
8 Hãng vé: VietJet Air
Tên: Thái Hồng Anh
Sân bay Tân Sơn Nhất - Sân bay Nội Bài
Ngày bay: 25-01-2018
29-01-2018
1 Chi tiết
9 Hãng vé: Vietjet air
Tên: Thu
Sài gòn- Thanh Hoá(15 kg hành lý ký gửi)
Ngày bay: 14-02-2018
25-02-2018
6 Chi tiết
10 Hãng vé: Vietjet
Tên: Nguyễn Thị Thu Phương
Hanoi - Taipei
Ngày bay: 11-01-2018
15-01-2018
3 Chi tiết
11 Hãng vé: Vietjet air
Tên: Vo Duy Quan
SGN-HAN
Ngày bay: 08-12-2017
10-12-2017
1 Chi tiết
12 Hãng vé: Vietjet air
Tên: Vo Duy Quan
SGN-HAN
Ngày bay: 01-01-2017
1 Chi tiết
13 Hãng vé: Vietjet air
Tên: Vo Duy Quan
SGN-HAN
Ngày bay: 08-12-2017
10-12-2017
1 Chi tiết
14 Hãng vé: VIETJET
Tên: DANG DUY
HUẾ - HCM
Ngày bay: 02-12-2017
600 Chi tiết
15 Hãng vé: Jetstar
Tên: THAI HIEN TRANG ANH
HN - SGN
Ngày bay: 26-11-2017
1.350.000 Chi tiết

© 2009 vietpower Copy Right. All Rights Reserved.